Media
by: Admin | 02-02-2019

Đội ngũ sản xuất video của chúng tôi xuất thân từ những "Lính đánh thuê". Hay nói cách khác chúng tôi đã có thâm niên trong việc sản xuất TVC và phim quảng cáo từ rất nhiều năm về trước  và có chuyên môn cao từ những thời kì 2010 đến nay.

Chúng tôi không phải những tay máy ngang đi lên từ những dịch vụ quay phim chụp  hình thông thường, mà chúng tôi được xuất thân chính quy hệ đại học Sân Khấu Điện Ảnh, đúng chuyên môn, chuyên ngành (Profile).